Friday, November 13, 2009

mymarukuMaruku Halus Pedas

250gm = RM4.00
450gm = RM7.00
900gm = RM13.00
3kg = RM35.00Maruku Ayam

250gm = RM4.00
450gm = RM7.00
900gm = RM13.00
3kg = RM35.00Maruku Bawang Merah

250gm = RM4.00
450gm = RM7.00
900gm = RM13.00
3kg = RM35.00Maruku Bawang Putih

250gm = RM4.00
450gm = RM7.00
900gm = RM13.00
3kg = RM35.00Maruku Ikan

250gm = RM4.00
450gm = RM7.00
900gm = RM13.00
3kg = RM35.00Maruku Udang

250gm = RM4.00
450gm = RM7.00
900gm = RM13.00
3kg = RM35.00Maruku Jintan Pedas

250gm = RM4.00
450gm = RM7.00
900gm = RM13.00
3kg = RM35.00Kerepek Ubi Pedas

400gm = RM7.00
5kg = RM50.00

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SENARAI LAIN-LAIN PRODUK
 • Biji Gajus (RM6.00 100gm / RM15.00 250gm / RM55 1kg)
 • Kacang Goreng Minyak (RM8.00 500gm / RM15.00 1kg / RM40 3kg)
 • Kacang Bijan (RM7.00 500gm / RM13.00 1kg / RM33 3kg)
 • Kacang Ayam (RM7.00 500gm / RM13.00 1kg / RM33 3kg)
 • Kacang Parang Salut (RM7.00 500gm / RM13.00 1kg / RM33 3kg)
 • Kacang Hijau Salut (RM7.00 500gm / RM13.00 1kg / RM33 3kg)
 • Kacang Parang Salut (RM7.00 500gm / RM13.00 1kg / RM33 3kg)
 • Kacang Parang Kulit (RM7.00 500gm / RM13.00 1kg / RM33 3kg)
 • Kacang Parang Isi (RM7.00 500gm / RM13.00 1kg / RM33 3kg)
 • Kacang Hijau (RM6.00 500gm / RM10.00 1kg / RM28 3kg)
 • Kacang Tanah (RM6.00 500gm / RM10.00 1kg / RM28 3kg)
 • Rempeyek Kacang (RM10.00 400gm)
 • Kuih Loyang (RM6.00 20 keping)
 • Ubi Kayu Lada Hitam (RM7.00 400gm / RM45.00 5kg)
 • Ubi Kayu Tomato (RM7.00 400gm / RM45.00 5kg)
 • Ubi Kayu BBQ (RM7.00 400gm / RM45.00 5kg)
 • Ubi Kayu Masin (RM6.00 400gm / RM45.00 5kg)
 • Ubi Kayu Cip (RM6.00 400gm / RM45.00 5kg)
 • Pisang Tanduk Bulat (RM7.00 300gm / RM80.00 5kg)
 • Pisang Manis (RM7.00 300gm / RM60.00 5kg)
 • Pisang Abu (RM7.00 300gm / RM60.00 5kg)
 • Kerepek Bawang (RM7.00 400gm / RM50.00 5kg)
 • Kuih Tiram (RM3.00 180gm / RM9.00 500gmkg)

Thursday, November 12, 2009

BonsaiKod : B1

Harga : RM150
sila hubungi pemilik untuk keterangan lanjut

Kod : B2
Harga : RM150
sila hubungi pemilik untuk keterangan lanjut

Kod : B3
Harga : RM150
sila hubungi pemilik untuk keterangan lanjut

Kod : B4
Harga : RM150
sila hubungi pemilik untuk keterangan lanjut

--------------------------------------------------------------------------------------

UNTUK TATAPAN ANDA - NURSERY MINI SAYA

Senarai Maruku

SENARAI LAIN-LAIN PRODUK
 • Biji Gajus
 • Kacang Goreng Minyak
 • Kacang Bijan
 • Kacang Ayam
 • Kacang Parang Salut
 • Kacang Hijau Salut
 • Kacang Parang Salut
 • Kacang Parang Kulit
 • Kacang Parang Isi
 • Kacang Hijau
 • Kacang Tanah
 • Rempeyek Kacang
 • Kuih Loyang
 • Ubi Kayu Lada Hitam
 • Ubi Kayu Tomato
 • Ubi Kayu BBQ
 • Ubi Kayu Masin
 • Ubi Kayu Cip
 • Pisang Tanduk Bulat
 • Pisang Manis
 • Pisang Abu
 • Kerepek Bawang
 • Kuih Tiram